2021 .plagg och lump.

Till vänster: fyra teckningar av plagg. Till höger: fyra teckningar av lump


pågående utställning på ”Not Quite”