.jag vill inte vara med.

exhibition at http://rum26.se/ 2018
broderade plagg. fotoprojekt: flaggspråk 2018
Sy-performence som pågick under två timmar. Åke Sjöberg och Linnea Rosenqvist. 2018