.jag vill inte vara med.

exhibition at http://rum26.se/ 2018